หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้า ข่าวและกิจกรรม หางาน ติดต่อเรา

                 
 Shing-
Fu, we're very carfully in selection the top quality and freshness to produce in many kind of variety products.
 From whole head-on shell-on,  headless shell-on,  ez-peel,  tail on and tail less  for your convenient to preparation.
 
            

RAW HEAD-ON SHELL-ON SHRIMP                    
SEMI-IQF / BLOCK FROZEN                    
                        
COUNT PER KG.        30/40, 40/50, 50/60, 60/70            
PACK SIZE                 1Kg, 1.8Kg, 2Kg, 4Kg.            
                                              
 

RAW HEAD-LESS SHELL-ON SHRIMP                        
IQF / BLOCK FROZEN                        
                        
COUNT PER POUND        21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90                
PACK SIZE                       500g, 800g, 1Kg, 1.8Kg, 2lb, 4lb.                
                                               


                        

RAW PEELED DEVEINED TAIL-ON SHRIMP                        
IQF / BLOCK FROZEN                        

                        
COUNT PER POUND        21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90                
PACK SIZE                       500g, 800g, 1Kg, 1.8Kg, 1lb, 2lb, 4lb.                
                        
                        
                        RAW PEELED DEVEINED TAIL-OFF SHRIMP                        
IQF / BLOCK FROZEN                        

                        
COUNT PER POUND        21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90                
PACK SIZE                       500g, 1Kg, 1.8Kg, 10Kg, 1lb, 2lb, 4lb.                
                         
                        
                        
                        

 

Shing-Fu Seaproducts Development Co., Ltd.
111/19 Moo 2, Tumbol Bangyapraek, Ampur Muang, Samutsakhon, Thailand 74000
Telephone : +66 (0) 34 457 311-3  Fax : +66 (0) 34 457 315
Email : info@shingfu-seaproducts.com

 
  
view